Om vervene

Leder
Leder i Primetime har et overordnet ansvar i linjeforeningen. Leder kaller inn til møter, sørger for at alle har noe å gjøre og passer på at ting blir gjort. Leder representerer linjeforeningen, og snakker for resten av medlemmene hvis det trengs.

Nestleder
Nestleder er den som har nest mest ansvar i linjeforeningen etter leder. Hvis leder ikke kan møte opp, er det nestleder som tar over ansvaret. Nestleder er også ordstyrer i møtene, hjelper litt til der det trengs og koker kaffe. Hvis leder skulle trekke seg fra vervet er det nestleder som tar over som leder.

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har ansvar for linjeforeningens økonomi. Økonomiansvarlig passer på at det er nok penger til å drive linjeforeningen, samt søker om økonomisk støtte til diverse arrangementer.

PR- og markedsføringsansvarlig
Pr- og markedsføringsansvarlig har ansvar for linjeforeningens sosiale medier kontoer, og lager arrangementer, deler bilder og passer på at informasjon kommer ut til medlemmene. PR- og markedsføringsansvarlig har også ansvar for foto/ video komite, og sørger for at det blir tatt bilder på arrangementer og happenings.

Arrangementansvarlig
Arrangementansvarlig har ansvar for linjeforeningens arrangementer. Arrangementansvarlig passer på at man har lokaler til arrangementer, og at man for eksempel har pynt til temafester. Arrangementansvarlig har også ansvar for arrangementkomiteen, og sørger for at ting blir gjort der.

Styremedlem
Styremedlem har ansvar for å skaffe sponsorer til linjeforeningen, og å kontakte folk som er interessante til å holde bedriftspresentasjoner for medlemmene. Styremedlem hjelper til der det trengs, og bidrar litt overalt.

Rådgiver
Rådgiver er ofte det medlemmet som har sittet lengst i styret. Rådgiver skal bidra med tidligere erfaringer slik at ting går rett for seg i linjeforeningen.

Foto/video komité
Foto/video komite har ansvar for å ta bilder/ video når linjeforeningen har arrangementer og happenings. Komiteen skal også sørge for at grafisk design til for eksempel arrangementer på Facebook.

Arrangementkomité
Arrangementkomite passer på at alt er i stand når linjeforeningen skal holde arrangementer. Dette kan innebære å skaffe pynt/pynte lokaler, men også å sørge for aktiviteter og komme med innspill til nye arrangementer.